S’obre el període de justificació del SAD Dependència del Contracte Programa 2013

Ja podeu tramitar, a través de l’EACAT, la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa 2013, dins del període que va del 2 al 31 de maig d’enguany, ambdós inclosos.

El fitxer PDF de certificat de l’Interventor/a per a la justificació econòmica del SAD Dependència de la fitxa 1 del Contracte Programa i el fitxer excel del model de costos detallats de SAD Dependència estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest tràmit dins del servei que té per nom “BSF – Tràmits del Contracte de programa.”

 

 

X