Presentació de la Guia d’auditoria de compliment de l’ENI

Coincidint amb la celebració del  IV Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat (CNIS 2014) celebrat el passat  mes de febrer, la consultora Astrea va presentar la “Guia d’auditoria de compliment de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI)“. Aquesta Guia és resultat d’un projecte, en què tres ajuntaments amb experiència en l’adequació al ENI (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Terrassa i Ajuntament de Paterna) han col·laborat amb una iniciativa del sector privat, liderada per Astrea, que té com a objectius:

  • Crear una Guia d’auditoria formal del ENI , des de la perspectiva de les entitats locals
  • Establir  una sèrie de controls formals anàlegs els determinats en l’Esquema Nacional de Seguretat
  • Donar suport a les activitats d’implantació d’estratègies, procediments i tecnologies per al ple compliment de l’ ENI.
  • Ser el document únic de referència a consultar a la verificació del compliment de l’ ENI, en concret mitjançant la seva adopció en una eina de govern, risc i compliment
  • Permetre l’obtenció d’un distintiu de compliment, en cas d’auditoria favorable (en particular, la certificació independent del compliment)

Podeu descarregar la guia.

X