Podeu tramitar a través de l’EACAT la sol·licitud de designació d’instructor i/o secretari d’un expedient disciplinari

A partir del 17  d’abril de 2014 podeu tramitar a l’EACAT el Servei de sol·licitud de designació d’instructor i/o secretari d’expedient disciplinari.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: “GRI-Sol. designació. instr./secret. exp. disciplin”.

 

X