S’obre el termini de subvencions per a organitzar festivals, mostres i cicles audiovisuals

La subvenció per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com per fer-ne promoció i difusió ja està disponible a EACAT. Dels diferents destinataris possibles només les entitats locals o universitats públiques poden trametre la sol·licitud per la plataforma EACAT. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 4 d’abril.

Si necessiteu més informació sobre la convocatòria podeu consultar el DOGC. La informació sobre les bases reguladores està al web de l’Institut Català de les Empreses Culturals i al del Departament de Cultura.

X