Noves millores al servei d’eNOTUM i incidències corregides

El Consorci AOC, en la seva voluntat de servei continu a les Administracions Públiques de Catalunya, treballa dia a dia per millorar els seus productes i serveis. En aquesta línia, aquesta setmana s’han implementat millores i s’han corregit incidències d’antigues versions de l’e-NOTUM.

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans col•legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

A continuació us detallem la llista de millores i incidències corregides:

Backend

  • En cas que l’entitat tingui la versió missatgeria a null i tingui configurat l’enviament de reports via WS, el report no s’envia i als logs només veiem un nullPointer
  • Control per a que l’ens de la missatgeria genèrica i l’ens de la específica d’eNOTUM coincideixi.
  • Es força a que el format de totes les dates als reports sigui GMT
  • La columna “En error” dels reports Excel, està mostrant la data de la propera acció relacionada amb la notificació, enlloc de mostrar el moment en que s’ha produït un error a la notificació.
  • Permetre que les notificacions, via WS, es generin amb altres tipus de documents, com passaport, VAT,…, i que el ciutadà pugui accedir també amb aquest tipus de documents. Queda pendent fer el canvi a les pantalles de l’EACAT.
  • Control de la longitud del camp de “nom de fitxer” fixat a 100 caràcters.

Entorn Ciutadà (Marca blanca)

  • Resolta la incidència de descàrrega del justificant electrònic de validesa quan s’accedeix directament des del correu a l’enllaç de la notificació.
  • Corregit el funcionament que un cop rebuda la paraula de pas a través del correu, si en comptes d’introduir-la a la plana oberta, s’accedeix de nou a través de l’enllaç del primer correu i s’introdueix mitjançant l’enllaç ja l’he rebuda. Aquesta casuística, abans deixava a l’usuari de nou a la pantalla de login.

Properament us farem arribar de noves millores introduïdes en el servei.

X