Nou tràmit a través de l’EACAT en matèria de transports per carretera

A partir del 10 de juny i tot complementant els tràmits de transport regular, transport reiterat i transports marítim s’incorpora un nou tràmit a l’EACAT de la Direcció General de Transports i Mobilitat per facilitar les comunicacions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ens locals.

Aquest servei s’anomena “TES – Altres comunicacions relatives a tràmits del transport per carretera” i fa referència a aquelles altres comunicacions que encara no es podien realitzar mitjançant l’enviament electrònic, com els informes relatius a les llicències de taxis, expedients relatius a l’emplaçament de noves parades de transport públic o qualsevol altra comunicació genèrica relativa a les competències dels serveis territorials en matèria del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies. Aquesta comunicació pot ser bidireccional entre el Departament i els ens locals.

X