Modificació de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció

El 23 de desembre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’Ordre del Departament d’Interior INT/325/2013, de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.

La modificació publicada està relacionada, en part, amb les credencials acceptades per accedir al registre, permetent l’ús de qualsevol certificat digital de persona física reconegut i classificat pel Consorci AOC en comptes de restringir aquest accés als certificats corporatius.

Es pot consultar el text de la modificació a aquest enllaç.

 

X