L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca diferents línies de subvencions en matèria cultural

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) comença a convocar des d’avui les diverses línies de subvencions en matèria cultural.

Tot seguit us detallem aquestes línies i els seus períodes de presentació:

 •  La conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català del 25 de març al 9 d’abril.
 • Les Activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme del 26 de març al 10 d’abril.
 • La producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana del 26 de març al 10 d’abril.
 • L’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional del 26 de març al 10 d’abril.
 • L’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional del 26 de març al 10 d’abril.
 • Les activitats i inversions en matèria de formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional del 26 de març al 10 d’abril.
 •  La contractació d’activitats artístiques i culturals relacionades amb la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714 (fins a 5000 habitants), del 26 de març al 10 d’abril.
 • La realització d’actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya del 26 de març al 10 d’abril.
 • La producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa de l’1 al 15 d’abril.
 • Els projectes d’activitats dels Centres de Creació i Producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en espais de titularitat pública de l’1 al 15 d’abril.
 • Les activitats literàries – Modalitat de realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura catalana del 2 al 16 d’abril.
 • Les inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic del 22 d’abril al 6 de maig.
 • Les programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts visuals del 15 al 29 de maig.

Podeu trobar més informació en  web del Departament http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits.

 

X