La connexió d’EACAT i eTAULER facilita la gestió dels edictes de la DGP

El Departament d’Interior fa servir l’EACAT per notificar electrònicament els actes administratius relacionats amb expedients sancionadors per infraccions de la Llei orgànica 1/1992 que no hagin pogut ser notificats via correu postal. Els primers ajuntaments en rebre aquests edictes electrònicament i que hauran de publicar-los als respectius taulers, són Sant Boi de Llobregat, Reus, Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Calafell i Tarragona. En els propers mesos aquestes notificacions s’estendran a la resta de municipis de Catalunya.

edictes DGP EtaulerLa publicació d’anuncis i tramitació de diligències es fa de manera ràpida i senzilla gràcies a la connexió de la plataforma EACAT amb l’eTAULER. Cal destacar que els ajuntaments que fan servir l’eTAULER no hauràn de fer gairebé res: l’edicte entrarà a la carpeta d’esborranys i només s’haurà de validar (perquè la publicació serà automàtica). Quan l’edicte sigui retirat del tauler, la diligència s’enviarà automàticament al Departament d’Interior. No caldrà fer res més.

Els ajuntaments que disposen d’un tauler electrònic hauran de descarregar des d’EACAT l’edicte i publicar-lo al seu tauler electrònic. Un cop sigui retirat, l’ajuntament haurà de fer una diligència de resposta mitjançant el formulari que trobarà a EACAT i enviar-la a Interior. Si l’ajuntament només disposa de tauler físic, la gestió requereix més accions: caldrà descarregar des d’EACAT l’edicte, imprimir-lo i publicar-lo al tauler físic. Un cop retirat l’edicte, caldrà emplenar la diligència de resposta i enviar-la a Interior mitjançant EACAT. Si teniu qualsevol dubte podeu consultar la Guia d’edictes de la DGP.