L’EACAT és el canal de tramitació per a les subvencions d’activitats en l’àmbit de joventut

Ja podeu sol·licitar a través de l’EACAT les subvencions per als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que elaborin els ens locals de Catalunya en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya, per al 2014, per a les línies que s’indiquen a continuació:

  • Subvencions als ens locals amb Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçades a joves. 
  • Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants i sense Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçats a persones joves.

El període per a la presentació del formulari de sol·licitud s’inicia l’1 d’abril i finalitza el 30 d’abril d’enguany.

Podeu trobar més informació en el DOGC de 31 de març.

 

 

X