El ajuts per al tractament de vegetació a determinades zones vulnerables als incendis forestals ja es poden demanar a través d’EACAT

Ja podeu sol·licitar a l’EACAT els ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, corresponents als anys 2014-2015.

El període per presentar les sol·licituids va del 13 de març al 12 d’abril d’enguany.

Trobareu més informació al DOGC número 6580.

X