L’EACAT acull, novament, la sol·licitud de subvenció de l’ICD

Ja podeu sol·licitar  a l’EACAT la subvenció de l’Institut Català de les Dones (d’ara en endavant ICD) per a l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.

Els destinataris  són els ens locals , ubicats a Catalunya, amb alguna excepció:

 • els municipis,
 • els consells comarcals,
 • els consorcis de caràcter local,
 • les entitats municipals descentralitzades i,
 • altres entitats supramunicipals.

El període de presentació de la sol·licitud és de 14 de març a 2 d’abril d’enguany.

Els supòsits subvencionables són els següents:

A. El disseny i l’elaboració d’un pla de polítiques de dones.

B. La implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones:

 • B1. Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre.
 • B2. Programació anual d’activitats adreçades a les dones.
 • B3. Elaboració de materials i/o accions de sensibilització.
 • B4. Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.
 • B5. Projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.
 • B6. Programa d’incorporació del treball transversal i de la perspectiva de gènere al si de l’organització municipal o supramunicipal.

El número màxim de projectes és dos, ja sigui un supòsit A i un B o dos projectes del supòsit B.

Trobareu més informació en el DOGC d’avui.

 

X