La connexió d’EACAT i eTAULER facilita la gestió dels edictes de la DGP

El Departament d’Interior fa servir l’EACAT per notificar electrònicament els actes administratius relacionats amb expedients sancionadors per infraccions de la Llei orgànica 1/1992 que no hagin pogut ser notificats per correu postal.

En la fase pilot han rebut edictes els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat Sant Boi de Llobregat, Reus, Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Calafell i Tarragona. I, els han hagut de publicar als respectius taulers i retornar la diligència al Departament d’Interior.

A partir del 2 de maig aquestes notificacions s’estendran a la resta d’ajuntaments de Catalunya.

La publicació d’anuncis i tramitació de diligències es fa de manera ràpida i senzilla gràcies a la connexió de la plataforma EACAT amb l’eTAULER. Cal destacar que els ajuntaments que fan servir l’eTAULER no hauràn de fer gairebé res: l’edicte entrarà a la carpeta d’esborranys i només s’haurà de validar (perquè la publicació serà automàtica). Quan l’edicte sigui retirat del tauler, la diligència s’enviarà automàticament al Departament d’Interior. No caldrà fer res més.

Els ajuntaments que disposen d’un tauler electrònic hauran de descarregar des d’EACAT l’edicte i publicar-lo al seu tauler electrònic. Un cop sigui retirat, l’ajuntament haurà de fer una diligència de resposta mitjançant el formulari que trobarà a EACAT i enviar-la a Interior. Si l’ajuntament només disposa de tauler físic, la gestió requereix més accions: caldrà descarregar des d’EACAT l’edicte, imprimir-lo i publicar-lo al tauler físic. Un cop retirat l’edicte, caldrà emplenar la diligència de resposta i enviar-la a Interior mitjançant EACAT. Si teniu qualsevol dubte podeu consultar la Guia d’edictes de la DGP.

En els casos en què l’ajuntament no tingui l’eTAULER, podeu trobar l’edicte al registre, descarregar-lo i tramitar la diligència.

Per poder accedir als tràmits rebuts, heu d’anar a la pestanya “Secretaria” i clicar a l’enllaç “Els meus tràmits”, del servei –     INT – Notificació d’edictes i filtrar els tràmits per “Publicació d’edictes”. No caldrà que afegiu cap rol nou per poder accedir.

 

 

X