Ja podeu sol·licitar a través de l’EACAT la Subvenció d’ÀRIDS 2014

Ja teniu a la vostra disposició el formulari i la tramesa per a tramitar la vostra sol·licitud per a la Convocatòria 2014 d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat del residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya ( Resolució TES/2677/2014).

X