Ja podeu trametre, a través de l’EACAT, les convocatòries de concurs ordinari per a funcionaris d’habilitació nacional

Des del dia 10 d’abril de 2014 podeu trametre, a través de l’EACAT, les convocatòries de concurs ordinari de lloc reservat a funcionaris d’habilitació nacional.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

 

 

X