Informe de Tendències i Iniciatives actuals de Dades Obertes

Xip

Cada cop són més els governs que se sumen a les iniciatives de dades obertes a causa dels múltiples avantatges que aquestes ofereixen en contrast amb l’aparent senzillesa a l’hora de posar-les a disposició de la ciutadania i les empreses. No obstant això, tot i que les dades obertes són un concepte cada cop més estès, el seu autèntic potencial està encara per descobrir.

Les diferents experiències aparegudes fins ara han deixat palès que implementar una iniciativa de dades obertes amb èxit no és tan senzill com publicar certes dades a través d’una web i esperar que els beneficis es materialitzin de forma immediata. Si es vol garantir una certa viabilitat, aquestes iniciatives han de realitzar un plantejament previ a mig i llarg termini, de manera que per arribar finalment a aquests beneficis desitjats cal que primer es duguin a terme una sèrie d’actuacions complementàries a la publicació de les dades, amb el objectius d’aconseguir que aquestes siguin fàcils de trobar, comprensibles i fàcils de reutilitzar.

En paral·lel, s’han d’establir també mecanismes de col·laboració permanent amb el conjunt dels diferents agents implicats en l’ecosistema de la reutilització, ja que ells seran peces clau a l’hora d’aconseguir que els objectius esperats es facin finalment realitat.

Des del seu naixement el 2009, el Projecte Aporta, iniciativa conjunta del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Entitat Pública Empresarial Red.es i en col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda, treballa en la difusió, sensibilització i formació de bones pràctiques en matèria de dades obertes i reutilització de la informació pública. Dins d’aquesta fita, aquest setembre ha publicat un Informe de Tendències i Iniciatives actuals de Dades Obertes.

En aquest informe es recullen les principals tendències actuals (generalment desenvolupades durant els últims nou mesos aproximadament, o actuacions globals que encara que hagin estat desenvolupades amb anterioritat segueixen tenint un impacte actual) i bones pràctiques pel que fa a estratègies i actuacions portades a terme en diferents països per fomentar la publicació i l’ús de les dades en obert.

Durant l’anàlisi s’ha posat especial èmfasi en els objectius establerts a través de l’Open Data Charter i les accions plantejades pels països de l’entorn Europeu – França, Itàlia i Regne Unit – mitjançant els seus respectius plans de acció. No obstant això, també s’assenyalen altres actuacions destacades a nivell internacional encara que no tinguin relació específica amb els plans de l’Open Data Charter.

L’anàlisi s’ha dividit en sis apartats temàtics relacionats amb les principals fases del cicle de vida de les dades obertes.

  • Polítiques i legislació
  • Interacció amb la comunitat
  • Publicació de dades
  • Estàndards
  • Infraestructures i Eines
  • Comunitat Global

Podeu consultar l’informe en el següent enllaç: Informe de Tendències i Iniciatives actuals de Dades Obertes

X