El 30 de juny finalitza el termini per justificar les subvencions als jutjats de pau de l’any 2013

D’acord amb el que preveu el punt 6è. de la Resolució JUS/2059/2013, de 2 d’octubre, el proper 30 de juny de 2014 finalitza el termini per justificar la destinació de la subvenció atorgada l’any 2013 als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per sufragar parcialment les despeses de funcionament d’aquests òrgans judicials.

Us recordem que la documentació necessària per la justificació és la següent:

  • Model de certificat de la gestió econòmica jutjats de pau. 2013
  • Memòria de l’activitat dels jutjats de pau. 2013

Disposeu dels models d’ambdós documents a la pàgina web del departament.

Igualment us recordem que podeu fer la tramitació mitjançant el portal EACAT  (extranet de les Administracions Locals) a través del Servei: JUS- Comunicacions Justicia de Pau, per la qual cosa caldrà que el vostre gestor d’usuaris us doni visibilitat i assigni els rols corresponents. Alternativament, podeu fer la tramesa també en paper, amb la mateixa documentació esmentada, tot i que en aquest darrer cas, us recomanem que feu servir el registre administratiu de Correus per tal de garantir la recepció dins del termini esmentat al primer paràgraf.

Podeu adreçar qualsevol dubte o aclariment als telèfons 932140312, 935566674, 935570593, per correu electrònic o , a l’adreça de correu electrònic: jpau.dj@gencat.cat o directament a la Gerència o Servei Territorial corresponent.

Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica

X