Es tanquen els serveis antics de tramesa d’informació pressupostaria al DGRI

Els serveis antics de tramesa d’informació pressupostaria al DGRI fins a 2010 i les trameses de pressupost fins a 2013 i liquidacions fins a 2012 deixaran de funcionar l’1 de gener de 2015. Per aquest motiu, si teniu trameses pendents de realitzar al Departament de Governació i Relacions Institucionals corresponents a pressupostos de 2013 o anteriors o liquidacions de pressupostos de 2012 o anteriors cal que les trameteu abans de finalitzar l’any 2014.

X