Pròrroga del termini per executar activitats per reduir emissions de gasos amb efecte hivernacle

Us informem que, el 21 de juliol de 2014, s’ha publicat al DOGC la resolució per la qual els ens locals que han obtingut subvenció per realitzar actuacions per reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat les poden executar i justificar fins el 14 de novembre de 2014.
Trobareu més informació en el DOGC  núm. 6668.
El nom del servei a EACAT és: TES – Actuacions contra el canvi climàtic
X