El Consorci AOC col·labora en el seminari de reflexió sobre els nous reptes de la contractació pública local

Els mesos d’abril i maig es va celebrar a Barcelona el seminari de reflexió “Els nous reptes de la contractació pública local”, en què es van analitzar els darrers canvis legislatius en la matèria, concretats essencialment en les directives 2014/23/UE relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, 2014/24/UE sobre contractació pública i 2014/25/UE relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

Atès que la complexitat i extensió dels temes tractats van fer que moltes qüestions quedessin sobre la taula, s’ha considerat convenient realitzar una nova edició del seminari, el proper 30 de setembre i 7 d’octubre, focalitzada ara en dos temes de gran importància pràctica:

  • l’ús de les noves tecnologies en la contractació pública, amb especial referència a la facturació electrònica,
  • la tramitació del procediment negociat.

Podeu consultar l’horari, programa, professorat i com inscriure-s’hi a la nostra Agenda.

X