ECO – Procediments de tutela financera

Ja teníu disponibles a l’EACAT els formularis que heu de trametre emplenats, si s’escau, els ens locals i els seus ens dependents al Departament  d’Economia i Coneixement, d’acord amb el règim de tutela financera per a l’exercici de 2014.

Trobareu més información a la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2014 que ha publicat el Departament d’Economia i Coneixement a la seva pàgina web.

X