Dades obertes del Banc Mundial

El Banc Mundial presenta la seva col·lecció primària d’indicadors de desenvolupament, recopilada de fonts internacionals reconegudes oficialment, en diferents formats estàndards i reutilitzables.

El Banc Mundial presenta les dades de desenvolupament global més actualitzada i precisa disponible, i inclou les estimacions nacionals, regionals i mundials.

Les dades poden descarregar-se en XLS, CSV o XML.

Podeu consultar-les en el següent enllaç: Indicadors del Banc Mundial

X