Concessió de les subvencions per realitzar actuacions per reduir emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat ha dictat Resolució d’atorgament corresponent a la convocatòria de subvencions per al període 2013-2014 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic.

Aquesta Resolució de concessió fa referència a les actuacions corresponents a la Base 2.1 de l’Ordre TES/422/2012 (actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat).

Per a més informació podeu consultar el web del canvi climàtic.

X