Captura

Aquest mes de juliol, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha iniciat la publicació activa d’anuncis i edictes a través del servei de tauler electrònic del Consorci AOC (e-TAULER), disponible a la seva seu electrònica: https://seu-electronica.uoc.edu/portal/ca/seu-electronica/tramits-serveis/tauler-anuncis/index.html

Amb aquesta activació, l’e-TAULER assoleix el nombre de 280 administracions públiques catalanes usuàries d’aquest servei, entre les quals cal remarcar la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida, els Ajuntaments de Terrassa, Reus o Sant Boi de Llobregat, diversos Consells Comarcals i altres ens públics.

L’e-TAULER s’integra a la seu electrònica de les entitats en modalitat marca blanca o per serveis web, tot permetent la publicació certificada d’edictes electrònics a través d’Internet. Alhora, disposa d’automatismes associats als seus diversos estats de publicació i evidències electròniques que garanteixen els terminis d’exposició i la integritat de la informació.

Després de dos anys de funcionament, el proper mes d’octubre està prevista una nova versió millorada del servei que substituirà l’actual.

 

X