Obert el termini per sol·lictar les subvencions a Cultura 2013

Les línies i terminis de presentació, de les línies de subvenció que s’han publicat fins al moment són les següents:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC):

RESOLUCIÓ CLT/1252/2013, de 7 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de juny de 2013, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013.

Període de presentació: 18/06/2013-01/07/2013:

  • Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català

Període de presentació: 20/06/2013-04/07/2013:

  • Producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Desplaçaments fora de catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  • Activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre

Període de presentació: 26/06/2013-09/07/2013

  • Activitats literàries

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC):

  • Subvencions per a la organització de festivals, mostres i cicles audiovisuals: Termini: 19/06/2013 a 23/07/2013
  • Subvencions per a Festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical: modalitat a)  Termini: 26/06/2013-09/07/2013
X