Subministrament de dades de l’IRPF 2012

Des del dia 12 d’agost de 2013 es poden consultar, a través de Via Oberta, les dades d’IRPF corresponents a l’exercici 2012 i els certificats de nivell de renda corresponents.

Per a la consulta manual de les dades, accediu a EACAT > “Via Oberta”

X