Seres donarà servei gratuït de factura electrònica als proveïdors de les AAPP

Fins l’ú de gener de 2015 ,  SERES oferirà un servei gratuït a les administracions públiques per estimular l’ús de la factura-e entre els proveïdors del sector públic. Aquesta iniciativa vol facilitar  la gestió del canvi en les empreses degut a la  nova legislació que les obligarà a facturar electrònicament a partir de gener de 2015 .

Seres proporcionarà quotes de servei totalment gratuïtes per a nous clients (fins l’ú de gener de 2015).  El servei permet generar, lliurar, visualitzar i obtenir còpia de les factures segons les especificacions de les empreses que treballin en la xarxa e-FACTURA de Seres. La iniciativa permet utilitzar aquests serveis sense cost amb un llindar màxim de 600 factures mensuals.

 

 

 

X