S’ha publicat el “Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información”.

Aquest projecte compta amb la participació de totes les administracions públiques, Adm. gral de l’Estat, de les CCAA, Corporacions locals a través de la FEMP i Universitats Públiques a través de la CRUE.

X