RELC – Autorització consorcis comarcas diferents

Trobareu a l’EACAT el formulari per sol·licitar, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’autorització per a la constitució de consorcis en els quals participen municipis de comarques diferents.
X