Quines són les millores de la nova versió d’eTRAM? (3)

MILLORA# 3: Integració entorn Seu (canvi de domini)

Amb el canvi de versió aprofitem per posar un domini més estàndard i integrat amb els models de seu electrònica. Així doncs, en el nou e-TRAM i e-TRAC el domini passarà de l’actual http://tram.ajuntaments.info a http://tramits.seu.cat

Tot i això, és important indicar que es disposarà internament de taules d’equivalència que redireccionaran els tràmits al nou domini des de les URL actuals.

X