Publicat el butlletí el Butlletí d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental (ITGD) del mes de març

S’ha publicat el Butlletí d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental (ITGD) del mes de març editat per la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Podem destacar la notícia sobre la publicació a França de la NF 461- Sistema d’arxiu electrònic, una norma que permetrà certificar el funcionament dels sistemes d’arxiu electrònics de les organitzacions de l’estat francès.

El butlletí es pot consultar a: enllaç

X