Noves modalitats de consulta del Títol de Família Nombrosa

Us informem que ja estan disponibles les noves modalitats de consulta del Títol de Família Nombrosa (TFN).

El nou servei de consulta de dades del Títol de Família Nombrosa (TFN) és una simplificació del que hi havia disponible fins ara i no requereix la realització de cap tasca per part dels usuaris d’EACAT > Via Oberta ni dels responsables d’interoperabilitat, ja que les autoritzacions per a les noves modalitats s’han assignat de manera automàtica als usuaris que ja disposaven d’accés al servei per a les modalitats equivalents.

S’ha reduït substancialment el nombre de modalitats, que passen a ser les següents:

 1. Consulta de vigència d’un títol.
 2. Consulta de dades completes d’un títol (individual i per lots)
 3. Consulta de dades completes d’un títol i nombre de discapacitats (individual i per lots)

La modalitat 1 és equivalent a les antigues modalitats:

 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE) i Número del títol
 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE), Número del títol i Data de vigència
 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE), Número del títol i Categoria (Especial o General)
 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE), Número del títol, Data de vigència i Categoria (Especial o General)
 • Comprovació de vigència de títol per Número del títol, Primer cognom i Data de naixement
 • Comprovació de vigència de títol per Número del títol, Primer cognom,  Data de naixement i Data de vigència
 • Comprovació de vigència de títol per Número del títol, Primer cognom,  Data de naixement i Categoria (Especial o General)
 • Comprovació de vigència de títol per Número del títol, Primer cognom,  Data de naixement, Data de vigència i Categoria (Especial o General)
 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE), Primer i segon cognom
 • Comprovació de vigència de títol per Document identificador (DNI o NIE), Primer i segon cognom i Data de vigència

La modalitat 2 és equivalent a les antigues modalitats:

 • Obtenció de dades bàsiques d’un títol
 • Obtenció de dades bàsiques i adreça d’un títol
 • Obtenció de dades bàsiques i categoria d’un títol
 • Obtenció de dades completes d’un títol

Les modalitats per lots difereixen de les antigues en el format del fitxer de resposta. Per a més informació podeu consultar la carta del servei del TFN.

X