La factura electrònica suposarà un benefici anual net de 51 milions al sector públic

Segons el Govern la implantació de la factura electrònica en el sector públic suposarà  un benefici net de 51 milions d’euros anuals i 2,3 milions en estalvi de paper. Amb aquesta objectiu  i a través del  projecte de Llei d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable, es preveu pal·liar la morositat de les administracions públiques  i protegir als proveïdors  mitjançant la presentació de les factures en un registre administratiu. Això també permetrà a les administracions més control comptable de les seves factures, agilitat en la seva tramitació així com, una millora en el control de la despesa pública i el dèficit.

Podeu ampliar la informació a http://www.europapress.es/nacional/noticia-factura-electronica-supondra-beneficio-neto-anual-51-millones-ahorro-papel-23-millones-20130628172456.html

 

 

 

X