Ja es poden justificar de les subvencions de la Direcció General de Joventut 2013

Ja està actiu el tràmit per aportar la documentació justificativa de l’any 2013 corresponent a la convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut (Resolució BSF/1774/2013, de 5 d’agost).

Per a complimentar el tràmit cal presentar el formulari de justificació que es troba disponible a la plataforma EACAT i que cal signar electrònicament. Juntament amb el formulari, s’ha d’incloure una memòria valorativa del projecte o projectes subvencionats.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 15 de novembre de 2013.

El formulari electrònic també permet justificar els convenis de la DGJ amb els consells comarcals, i les oficines joves.

X