BSF – Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL)

Ja us podeu descarregar a l’EACAT els fitxers del RUDEL.

El període de presentació i tramesa d’aquests fitxers va del 2 de gener al 31 de març de 2014, ambdós inclosos.

De la informació recollida en el dossier únic, el departament de Benestar i Família extraurà totes les dades necessàries per a la realització de l’informe d’avaluació de l’activitat, necessari per al tancament de l’exercici del Contracte Programa 2013.

X