Tramitació completament electrònica en la convocatòria d’ajuts del Subprograma de Formació de Personal Investigador

La resolució de 30 de desembre de 2001, per la qual es convoquen els ajuts del Subprograma de Formació de Personal Investigador, de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, ha establert com a obligatori per a les persones jurídiques el canal electrònic per a totes les actuacions que es realitzin en el procediment de concessió d’aquests ajuts i com a preferents per a les persones físiques.

En aquest sentit, s’impulsa la utilització dels mitjans electrònics en totes les fases del procediment des de la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per part dels interessats fins a la notificació i publicació dels actes administratius. La resolució regula un sistema de notificació per compareixença en la Seu Electrònica del Ministeri d’Economia i competitivitat.

X