Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. Presentació de sol·licituds

Obert el termini de presentació per EACAT de sol·licituds per a ajuntaments de menys de vint mil habitants de les subvencions atorgades pel DBSF corresponents a Programes en matèria d’infància i adolescència, famílies i immigració.
El termini finalitza el dilluns 16 de juliol.
X