El Síndic de Greuges de Catalunya i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona tramiten a partir d’ara entre ells utilitzant la plataforma EACAT.

X