Obertura del període de certificació del FEDER 2007-2013 a EACAT

Certificació de despeses a 30 de juny de 2012 del PO FEDER Catalunya 2007-2013.

El termini per tramitar la certificació acabarà el proper 10 d’agost de 2012, inclòs.

X