Notificació electrònica dels nous valors cadastrals

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha revisat recentment els valors cadastrals dels immobles dels municipis de l’estat espanyol. Els nous valors cadastrals entraran en vigor en el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 2013.

El 20 de setembre és l’últim dia en què es podrà obtenir electrònicament la notificació, tot i que es podrà fer de manera presencial a qualsevol punt d’informació cadastral fins el 16 de desembre de 2012.

Per obtenir la notificació electrònica cal entrar a la Seu electrònica del Cadastre, anar a l’apartat Notificació electrònica del valor cadastral, i identificar-se amb la clau d’accés que tots els propietaris de béns immobles han rebut per correu postal o bé identificar-se amb un certificat digital.

X