Les normes tècniques i els serveis comuns afavoreixen la interoperabilitat de les administracions públiques

Amb la publicació al BOE de 31 d’octubre de la Norma tècnica d’interoperabilitat de catàleg d’estàndards es completen les 11 normes tècniques d’interoperabilitat previstes inicialment en l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, … llegir més.

X