El Col·legi de Notaris de Catalunya lliura de manera telemàtica a les Administracions Locals fent ús del portal EACAT,  els índexs de plusvàlues.

Així, mitjançant aquest servei, l’Administració Local podrà accedir als d’índexs de plusvàlues i descarregar-los fàcilment en format electrònic.

Aquest servei proporcionarà, a partir d’ara, els índexs dels notaris amb periodicitat mensual.

 

X