Estudi elaborat per l’Associació AMETIC sobre la implantació dels Esquemes Nacionals (ENS i ENI)

L’estudi, desenvolupat al 2012, ha detectat un greu risc d’incompliment en els terminis fixats per la llei per a la implantació dels Esquemes Nacionals de Seguretat i d’Interoperabilitat (ENS i ENI). Són molt poques les administracions que avancen a bon ritme i que s’hagin dotat dels recursos necessaris per a portar a terme la implantació.

Per a més informació, veieu la nota de premsa de l’Associació de data 14 de novembre de 2012.

 

 

X