Estudi elaborat per l’Associació AMETIC sobre la implantació dels Esquemes Nacionals (ENI i ENS))

L’estudi, desenvolupat en 2012, ha detectat un greu risc d’incompliment en els terminis fixats per la llei per a la implantació dels Esquemes ENS i ENI. Són molt poques les administracions que avancen a bon ritme i que s’hagin dotat dels recursos necessaris per portar a terme la implantació.

 

X