Encàrrec del Govern de la Generalitat al CESICAT

Al DOGC núm. 6237, de 22 d’octubre, s’ha publicat l’Acord de Govern de la Generalitat GOV/103/2012, de 15 d’octubre, pel qual s’encarrega a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya la planificació, la gestió i el control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Podeu accedir al text publicat clicant aquí

X