Continua incrementant-se el nombre de dades i documents intercanviats telemàticament entre administracions

Durant l’any 2012 les administracions catalanes ja han intercanviat 6.957.964 de dades i documents, una xifra que supera el total enregistrat durant el 2011, que va ser de 6.688.934.

Aquest indicador mostra clarament que les nostres administracions continuen el seu procés d’adaptació dels procediments adminitratius a fi de substituïr l’aportació de certificats “en paper” per part de la ciutadania per l’intercanvi telemàtic de dades entre adminstracions públiques.

X