El SIRI: Instrument de control sobre l’ús que un ens fa dels serveis Via Oberta

S’ha publicat una nova versió del Manual d’ús dels serveis de Via Oberta que inclou un capítol 5 sobre l’instrument de què disposen els responsables d’interoperabilitat per controlar l’ús que se’n fa dels serveis Via Oberta dins del seu ens.

L’instrument s’anomena SIRI i el trobareu a sota de la pestanya Via Oberta. Permet:

  • Visualitzar la llista actualitzada dels serveis Via Oberta als quals té accés l’ens com a requeridor de dades.
  • Obtenir estadístiques de les consultes realitzades pels usuaris d’un ens als serveis Via Oberta que té autoritzats.
  • Conèixer les consultes que realitzen altres administracions i ens locals al padró municipal d’habitants (si l’ens és partícep del projecte Padró i per tant, s’ha configurat com a emissor de les dades del PMH)

 SIRI

X