Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa, nou President de Localret

El passat 28 de juny, el Consell d’Administració de Localret va convocar una sessió extraordinària del Plenari de l’Assemblea General del Consorci Localret i una sessió ordinària de la Junta General d’Accionistes de Localret S.A, a l’Auditori de Barcelona Activa. En el marc d’aquesta Assamblea es va nomenar a Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa, nou President de Localret, que substitueix a Jordi Valls, actual conseller de Treball i Indústria.

X