[Finalitzada][Externa] Intervencions programades als serveis del MINHAP pel dia 16 i 17 d’agost.

A causa d’unes intervencions programades i externes al Consorci AOC, la Plataforma de Intermediación de Datos no estarà disponible en PRODUCCIÓ durant les següents franges:


16 d’agost, a partir de les 19:00 fins a les 20:30 (aproximadament) no es podrà accedir.
17 d’agost, a partir de les 16:00 fins a les 23:59 (aproximadament) no es podrà accedir.

Els serveis es troben restablerts.

Serveis afectats: Consejo General del Notariado, DGP, INSS, Ministeri d’Educació, Ministeri de Justicia – Registre Civil i Registre de Penats i Delinqüents Sexuals, SEPE – Prestacions per desocupació, DG del Cadastre, IMSERSO – Dependència, TGSS (Vida Laboral i Afiliació a la Seguretat social), DGT, CCAA de la resta de l’Estat (Discapacitats, TFN)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.