[Finalitzada][AOC]Canvi de certificat a la signatura dels serveis de l’AOC

Els següents canvis ja han estat efectuats:.

El dimecres 12 de gener es canviarà el certificat amb el que signem als següents serveis, ja que l’actual certificat (número de sèrie 52185d3567157b41) expira el dia 17 de gener:

  • Afectació integració general: Respostes XML dels serveis integrats mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) de l’AOC.
  • Afectació integració Registre Unificat (MUX): Peticions XML del MUX cap a registres unificats dels Ens locals per obtenir el número d’assentament.
  • Evidències dels serveis: Notificació (e-Notum), Tauler electrònic (e-Tauler), BOE-TEU, Còpies autèntiques (Còpia), Tramitació amb la ciutadania i les empreses (e-Tram), Tramitació interadministrativa (EACAT , OVER), Valisa electrònica, Registre Unificat (MUX), VÀLId, Representa.

El número de sèrie del nou certificat és: 3256b8ec6a5b7db071a9ff174fc83ffb.

IMPORTANT INTEGRADORS: En el cas que el vostre servidor d’aplicacions o similar, no admeti els certificats sha256 (corresponent a l’arrel de Sector Públic), llavors necessiteu afegir la clau pública del certificat final enlloc de les arrels, per a aquest cas, el podeu descarregar per a que l’afegiu al vostre truststore abans de la data indicada (12 de gener).

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X